Internetfakta

Internetfakta hjälper dig i ditt sökande efter ett företag inom en viss bransch eller inom ett visst område. Internetfakta erbjuder en webbaserad söktjänst som ständigt strävar efter att vara så uppdaterad och aktuell som möjligt.

Genom vår söktjänstoptimering kan vi förbättra resultaten både för den sökande och företaget ifråga. Ert företag kan välja själva vilka referensord som ska användas vilket leder till en mer detaljerad och precis sökning för kunden samtidigt som företaget ifråga får sitt företag exponerat på en större marknad.

Vi håller oss ständigt uppdaterade genom att oavbrutet uppdatera vår databas med information från våra informationskanaler. Vi erbjuder även företagen som syns på Internetfakta att dessa själva får möjlighet att ändra på sin information. Detta för att hela tiden kunna vara så uppdaterade som möjligt och vara i framkanten för utvecklingen.